Marek Rudnicki

 

 

KONWERSATORIA

WIRTUALNY DZIEKANAT

SEMINAR MEETINGS

DEAN EX

Mail to: marek.rudnicki@il.pw.edu.pl

phone: 22-234-5052

List Prezydenta RP

 

Nauka to życie        Technika a cywilizacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaproszenie inauguracja 2016 2017

 

 

Pole tekstowe: Podstawowym obowiązkiem uniwersytetu jest niepodporządkowanie się, dawanie studentom tego, czego potrzebują, a nie tego, czego pragną, i to w taki sposób, aby to, czego potrzebują, stało się tym, czego pragną, a to, co wybierają, było godne wyboru.
Alasdair Macintyre