Marek Rudnicki

 

KONWERSATORIA

WIRTUALNY DZIEKANAT

SEMINAR MEETINGS

DEAN EX

Mail to: marek.rudnicki@il.pw.edu.pl

phone: 22-234-5052

Konsultacje, zajęcia      Semestr zimowy 2015/2016

Office hours, lectures    Fall semester 2015/2016

 

List Prezydenta RP