Marek Rudnicki

marek.rudnicki@il.pw.edu.pl

room     419                   pokój 

phone   22-234-5052     telefon

 

USOS    ZMTiMNK    webmail

Fall semester’s office hours:

Fridays 1:15 p.m.– 2 p.m.

Timetable

 

SEMINAR MEETINGS    DEAN EX

Semestr zimowy – konsultacje:

soboty (zjazdy st. 1. stopnia)   20:00 – 20:45

Rozkład zajęć

 

KONWERSATORIA   WIRTUALNY DZIEKANAT

 

List Prezydenta RP

 

Nauka to życie        Technika a cywilizacja

Podstawowym obowiązkiem uniwersytetu jest niepodporządkowanie się, dawanie studentom tego, czego potrzebują, a nie tego, czego pragną, i to w taki sposób, aby to, czego potrzebują, stało się tym, czego pragną, a to, co wybierają, było godne wyboru.  Alasdair Macintyre

Być człowiekiem to właśnie być odpowiedzialnym.  Antoine de Saint-Exupéry